Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

KOMUNITI GABUNGAN ANAK - ANAK GAYONG

Komuniti Gabungan Anak-Anak Gayong SeMalaysia

MARI DENGAR LAGU


MusicPlaylist

BAKA IPD KUALA MUDA

Ahad, 14 Jun 2009

WUJUDNYA USTAZ DAN KAUNSELOR POLIS
KEWUJUDAN BAHAGIAN AGAMA DAN KAUNSELING POLIS DIRAJA MALAYSIA .
Kalau Dahulu askar bangga dengan KAGAT kini polis sudah pasti dengan BAKA yang diwujudkan baru - baru ini . Ustaz , Ustazah dan Kaunselor merupakan orang yang memain peranan dalam Baka . Ustaz dan ustazah dilantik oleh JAKIM
manakala Kaunselor dilantik oleh JPA .

Berikut adalah Serba sedikit tentang Baka

Pendahuluan

Kementerian Kewangan melalui perakuan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah meluluskan perjawatan cadangan penubuhan Bahagian Agama dan Kaunseling (BAKA) PDRM melalui Waran Perjawatan Bil. K41 Tahun 2007 Bertarikh 3 April 2007.
Sebanyak 1,503 perjawatan baru telah diwujudkan dan 25 perjawatan sedia ada telah dimansuhkan. Tiga (3) elemen telah diwujudkan dalam BAKA iaitu :-

• Cawangan Agama
• Cawangan Kaunseling
• Cawangan Pentadbiran


OBJEKTIF Baka

• Melahirkan pemimpin yang berwibawa dan berkesan,
• Membentuk warga PDRM yang berakhlak, profesional, dan berhemah,
• Memastikan warga PDRM dapat mempertingkatkan produktiviti dengan menggunakan sepenuhnya potensi diri secara positif dan proaktif,
• Meningkatkan mutu disiplin berlandaskan etika kerja yang murni dan cemerlang,
• Memantapkan aspek pembangunan diri dan kesedaran kemajuan kerjaya warga PDRM yang lebih positif untuk menghasilkan produktiviti yang berkualiti,
• Mengenal pasti isu-isu dan cabaran semasa dan yang akan datang berkait dengan agama dan psikologi yang boleh memberi kesan negatif kepada warga PDRM,
• Mencari hala tuju dan merencana usaha-usaha bagi kepentingan bidang agama dan psikologi; dan Menyediakan ruang pertukaran maklumat, perkongsian kemahiran dan kepakaran di kalangan ahli-ahli akademik dan pakar-pakar dalam bidang agama dan psikologi untuk faedah PDRM.


FUNGSI BAKA
• Memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui
penguasaan ilmu dan pembangunan insan,
• Mengenalpasti keperluan latihan dan mengadakan ceramah, syarahan, bengkel,
seminar, simposium dan konvensyen dalam usaha membina komuniti berintegriti yang
dicanai dengan nilai Islam, di samping membudayakan perkhidmatan kaunseling kepada
warga Polis Diraja Malaysia.
• Merancang, menyelaras dan menyediakan perkhidmatan kaunseling individu dan
kelompok yang merangkumi empat aspek :
1) Intervensi
2) Pencegahan,
3) Pemulihan; dan
4) Pertumbuhan / Perkembangan

• Menyediakan garis panduan dan menetapkan dasar berhubung dengan amalan Islam dan
perkhidmatan kaunseling,
• Mengenalpasti tahap kefahaman dan penghayatan Islam di kalangan warga PDRM
• Merancang dan melaksanakan ujian-ujian psikologi serta membuat analisis dan
tafsiran,
• Sebagai pakar rujuk / pakar perunding dalam bidang agama dan psikologi,
• Menyediakan peluang latihan dalam bidang agama dan psikologi/ kaunseling melalui
perundingan dan perkongsian bijak dengan lain-lain agensi,
• Menjalankan pemantauan bagi memastikan ajaran Islam, etika dan piawaian amalan
kaunseling dipatuhi di semua peringkat; dan
• Merancang dan melaksanakan program / aktiviti agama dan kaunseling untuk semua
pegawai bagi meningkatkan profesionalisme dan kualiti perkhidmatan PDRM.

BAKA PDRM diujudkan di peringkat:-
i. Bukit Aman
ii. Kontinjen
iii. Daerah
iv. Briged PGA
v. Institusi Latihan PDRM
vi. Pasukan Simpanan Persekutuan
vii. Marin
Viii.Pengkalan Udara

Tiga unit yang diwujudkan dalam BAKA

1 ) DAKWAH DAN PENERBITAN
- DAKWAH
- PENERBITAN

2 ) HAL EHWAL SAHSIAH
- PEMBANGUNAN KELUARGA
- KEBAJIKAN DAN KEMASYARAKATAN

3) PENGURUSAN MASJID/SURAU
- PENGIMARAHAN
- KAFA

Tiada ulasan:

Catat Ulasan